Uncategorized

Hidrojen enerjisi nedir? | YEŞİLÇEVRE


NASA 1970 yılından beri uzaya gönderdikleri araçlarda sıvı hidrojen kullanmaktadır. Bir yandan hidrojen yakıt olarak aracın hareket etmesini sağlar, bir yandan elektrik enerjisi üretilir diğer yandan da ortaya çıkan su mürettebatın ihtiyacını karşılar.

Kanada Hidrojen enerji geliştirilmesi konusunda öncülük yapmaktadır. Toyota, Honda ve Hyundai gibi otomotiv devleri hidrojen yakıt hücreleri konusunda çalışmalar yapmaktadırlar. Araçlarda hidrojen kullanılma çalışmalarının yanında araca yakıt ikmali sorunuda çözülebilmiş değildir. Benzin istasyonlarındaki pompalara hidrojen koyulamayacağı için yeni depo ve pompa sistemlerinin kurulması gerekmektedir.

Hidrojen Üretimi Nasıl Gerçekleşmektedir?
Hidrojen üretimi için kullanılan en ucuz yöntemin başlıcası doğalgaz buhar reformasyonudur. Bu yöntemle fosil yakıtlara bağımlılık devam etmekte ayrıca hava kirliliğinede sebep vermektedir. Bunun yanında elektroliz, tremokimyasal dönüşüm, biyokütle dönüşümü, buhar yapılandırma yöntemleri elde etme yöntemleridir. Bunların yanında denizlerdeki direk güneş enerji çevrimi ile uzay güneş güç istasyonlarının enerjisiyle hidrojen üretimi gibi yöntemlerle üretim çalışmaları yapılmaktadır.

Hidrojenin katalitik yanma özelliğinden mutfak ocakları, su ısıtıcılarında, alev yanma özelliğinden yanmalı motorlarda direk buhar dönüşümünde buhar türbinleri uygulamasında kullanılabilmektedir. 1 ton kömürün benzine dönüştürülmesi ile 708 km yol alan otobüs, 1 ton kömürün hidrojene dönüştürülmesi ile 1030 km yol yapabilmektedir.

Hidrojen enerjisi depolama ve taşıması nasıl yapılır?
Hidrojen gazının depolanabilir olması önemli bir özellik olmasına karşı büyük oranlardaki Hidrojenin depolanması için standart bir yöntem halen bulunamamıştır. Gaz veya sıvı halde çelik tanklarda muhafaza edilebilmesine karşı basınca bağlı olarak çelik ağırlığı sorunu yaşanmaktadır. Hidrojen petrol ürünlerine göre 4 kat daha fazla hacimlidir.


– Araba kazalarında ise yola sızarak tehlike oluşturan benzin yerine hidrojen uçarak olası yangın ve patlama ihtimallerini azaltmaktadır.
– Kullanım sonunda ortaya CO2 gibi zararlı gazlar çıkmaz.  Ayrıca üretim sırasında ortaya çıkan su tekrar kullanılabilmektedir.

– Kolay sızabilme özelliğinden uzun süre depolanması çok zordur.
– Kontrolsüz bir şekilde Oksijen ile bir araya gelirse büyük patlamalar neden olabilmektedir.

Türkiye’ de Hidrojen ve Hidrojen Enerjisi
Türkiye’ nin Hidrojen konusundaki en büyük şansı Karadenizdir. Karadeniz’ in dip sularında yoğun olarak bulunan H2S – Hidrojensülfür içeriğinden Hidrojen üretme çalışmaları yapılmaktadır. Yapılan fizibilitede bölgenin 100 yıllık elektrik ihtiyacının karşılanabileceği hesaplanmaktadır. Ayrıca hidrojen sülfürün ayrıştırılması suyun ayrıştırmasından daha az maliyetli olmaktadır.  Karadeniz dip suyu eğer yüzeye çıkarılmaz ise seneler sonra her geçen gün çoğalan bakteriler suyu zehirli hale getirecektir.
Ülkemizde bugün petrokimya, hayvansal yağ üretim ve suni gübre sanayiinde hidrojen enerjisi kullanılmaktadır.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close